Pravidlá hry – Virtuálna realita

1. Virtuálnu realitu si môže vyskúšať človek aj sám. Pre lepšiu atmosféru sa odporúča skupina 2 – 5 ľudí

2. Hru si môžete rezervovať na 60 minút. Odporúčame Vám prísť 10 až 15 minút pred začatím Vašej hry, v prípade meškania bude doba meškania odpočítaná z časového limitu na splnenie hry.

3. V našom zábavnom centre sú k dispozícií skrinky na uloženie osobných vecí. Pred začiatkom hry si ich u nás môžete bezpečne uložiť. Vaše veci sú po celý čas strážené personálom zábavného centra PARADOX.

4. V miestnosti je zakázané používať hrubú fyzickú silu, počas ktorej by mohlo dôjsť k poškodeniu technického zariadenia a v takom prípade sú hráči povinní škodu uhradiť.

5. Hry sa nemôžete zúčastniť pod vplyvom alkoholu.

6. Virtuálna realita žiaľ nieje vhodná pre osoby používajúce dioptrické okuliare. Odporúčame Vám prísť v kontaktných šošovkách, pretože dioptrické okuliare sa nevojdu do tých virtuálnych.

7. Naše priestory sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom. Počas celej hry ste monitorovaní.

8. Po celý čas bude s Vami obsluhujúci personál, ktorý Vám je plne k dispozícií.

9. Vybavenie je majetkom zábavného centra PARADOX. V prípade odcudzenia bude podané trestné oznámenie a kamerový záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na území SR.

10. V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.

11. V priestoroch je zakázané fajčiť.

12. V našich priestoroch treba dbať na bezpečnosť seba a svojho tímu. V prípade, že sa chystáte naše centrum navštíviť s deťmi, ste za nich zodpovední.

13. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Personál je Vám plne k dispozícií.