Pravidlá hry – Escape room

1. Escape room môžu absolvovať 2 až 5 hráčov. ​

2. Časový limit na splnenie úlohy je 60 minút. Odporúčame Vám prísť 10 až 15 minút pred začatím Vašej únikovej hry (escape room), v prípade meškania bude doba meškania odpočítaná z časového limitu na splnenie hry.

3. Escape room vyžaduje logické myslenie a tímovú spoluprácu. Vy a Váš tím ste sa ocitli v hre, ktorá sa odohráva v realite, pričom hlavnými hrdinami tejto hry ste práve vy. Cieľom hry nie je len úspešne vyriešiť všetky úlohy, ale zažiť skutočné dobrodružstvo, zabaviť sa a odniesť si neopakovateľný zážitok.

4. Každá indícia , hádanka, kľúč slúži len na jedno použitie. Nie je potrebné skúšať ju viac krát.

5. Celú miestnosť je potrebné dôkladne prehľadať a odhaliť tajné skrýše.

6. V našich hrách je prísne zakázané používať telefóny, tablety a iné technické zariadenia. Rovnako je zakázané fotografovať, natáčať video a robiť si audio záznamy počas hry. Ich použite znamená ukončenie prebiehajúcej hry obsluhujúcim personálom.

7. V našom zábavnom centre sú k dispozícií skrinky na uloženie osobných vecí. Pred začiatkom hry si ich u nás môžete bezpečne uložiť. Vaše veci sú po celý čas strážené personálom zábavného centra PARADOX.

8. Počas hry je zakázané používať hrubú fyzickú silu, počas ktorej by mohlo dôjsť k poškodeniu technického zariadenia a v takom prípade sú hráči povinní škodu uhradiť.

9. Hry sa nemôžete zúčastniť pod vplyvom alkoholu.

10. Únikové hry nie sú vhodné pre osoby trpiace klaustrofóbiou.

11. Naše priestory sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom. Počas celej hry ste monitorovaní.

12. V našich únikových hrách sa nachádza telefón, ktorý slúži hráčom v prípade, že potrebujú poradiť ako postupovať v riešení úloh.

13. Vybavenie je majetkom zábavného centra PARADOX. V prípade odcudzenia bude podané trestné oznámenie a kamerový záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na území SR.

14. V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.

15. V priestoroch je zakázané fajčiť.

16. V našich priestoroch treba dbať na bezpečnosť seba a svojho tímu. V prípade, že sa chystáte naše centrum navštíviť s deťmi, ste za nich zodpovední.

17. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Personál je Vám plne k dispozícií.